Ideació
f.[PS] Procés de formació de les idees.

Ideation
Pronunciation: "I-dE-'A-sh&n
Function: noun
: the capacity for or the act of forming or entertaining ideas.

 

contact-ideaciona.com 2008